หนังสือรับรองการจบหลักสูตร
       
             
อบรม การกำจัดเมลงแบบมืออาชีพ
 
อบรม TEST PEST SUMMIT 2014
 
คุณเรวัติ เล้กมณีโชติ
 
นายนัฐกรณ์ หลานรอด
 
     
ผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง กำจัดแมลง และสัตว์อื่นในบ้านเรือน หรือทางสาธารณสุข
 
ผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง กำจัดแมลง และสัตว์อื่นในบ้านเรือน หรือทางสาธารณสุข
 
นายนัฐกรณ์ หลานรอด
 
นายรณน ทุมมา
 
     
ผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง กำจัดแมลง และสัตว์อื่นในบ้านเรือน หรือทางสาธารณสุข
 
การจัดการแมลงและสัตว์พาหะ ตามระบบคุณภาพและความปลอดภัยทางอาหาร
 
นายอารมย์ เครือรัตน์
 
คุณธนมาศ เขื่อนแก้ว
 
     
บริษัท บั๊ก เอ็กซ์เปอร์ต จำกัด
เลขที่ 48/15 ถนนเสนานิคม 1 (ม.เสนานิเวศน์โครงการ 1) แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
Copyright @ 2014 bug168.com All right reserved : สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด
Designed by nongnoy.net